"Transforma: retrats", presentació en pantalla de plasma en bucle, 2011