"Transforma: maquillatge", presentació en pantalla de plasma en bucle, 2011