"Occurrunt", vídeo instal·lació amb bucle, pantalla 200x600 cm, 2008