JO PELL

La pell com a límit que assenyala un interior i un exterior, un endins i un fora. La pell, en la seva vulnerabilitat, ens haurà de permetre conèixer també el pas del temps i la fugacitat i alhora ens mostra formes de subjectivitat. Això ens dóna l'esperança de la possibilitat de traspassar límits, de fer contraban a la frontera entre el privat i el públic, entre jo i l'altre, entre el temporal i l'etern.
Fina Birulés

slide-show