"Constel·lacions (Soc Pell)", 2009, vídeo amb bucle i impressió digital diverses mides