No destino des, 2009, video projecció i conjunt de vuit impressions digitals, 40x50 cm