EMMAGATZEMAR I TRANSMETRE

Libres, cd, arxiu virtual. Un grup de llibres fets amb materials de reciclatge.
Llibres-totem, objecte sobrevenerat o la nostalgia per l’objecte portada a l’extrem.

Llibres

Exposició