Instal·lació de 6 Llibres de mides diverses, paper fet a mà i tancat dintre de capses de fusta pintades, 2009