Peregrinatges, 1999, instal·lació al Museu D’Art de Girona, fusta, goma, Kristalclear i fotografia
Quico Estivill