S’estan assecant o morint o alguna cosa pitjor, 1999, instal·lació de papers assecant-se i so de l’aigua en el procés d’el·laboració del paper
Quico Estivill