Portar un llum, 2016, guix, llum de carbur i draps de cotó, 40 x 20 x 20 cm