Portar un llum
Mans de guix, llum de carbur daurat i teles rituals


En el trajecte per la Cova de la Font Major, s'ens revela aquesta llum com una llum obsoleta, primitiva, i original.
Quico Estivill
Slide-show "Portar un llum", 2016
guix, llum de carbur i draps de cotó
40 x 20 x 20 cm