Ab intra, Mans, obrir i tencar, 2016, guix i draps de cotó, 30 x 35 x 10 cm