Petja (llibre)

I doncs, també desapareix la petja?
No en queda cap senyal?
De la reacció del zinc amb el perclorur de ferro se'n desprèn un residu.
Aquest residu l'hem intentat recuperar per a reescriure la petja un altre cop.
Ha estat possible gràcies a la col·laboració de Virgili Barberà.
Llibre "La petja"
50 x 50 cm
video de "La petja"
duració 6' 46"