Espai sagrat / expositiu

Tota l'experiència del transit angoixós o l'estat en que el creador es troba, en no poder crear, s'acaba aquí. Es hora de canviar d'espai, de l'espai íntim de la creació a l'espai expositiu.

Espais sagrats. Els espais a pensar son: la cova (iniciàtica i sagrada), l'Hospital de la Santa Caridad de Sevilla i la sala d'exposició.
La cova era el pretext per fer un trajecte iniciàtic, o el trajecte erràtic i permanent de l'artista.
Anar a l'Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, també és entes com un trajecte iniciàtic, en aquest cas per a posar en relació dos quadres pintats per Valdés Leal i els espais on estan colocats: "finis gloriae mundi" - "in ictu oculi" i els dos triptics pintats per Quico Esttivill, que actuen a manera de rèplica de l'esmentat pintor sevillà. Es un intent per sacralitzar l'espai expositiu.
"Dos tríptics"
oli s/ alumini, 100 x 100 cm
"Valdés Leal"
Hospital de la Santa Caridad, Sevilla