Cova de la Font Major, negatius, 2016, 16 x 570 cm