Cova de la Font Major, llums
Col·laboració de Albert Carreras

2 fotografies d'impressió digital de 130 cm x 175 cm
5 fotografies d'impressió digital de 60 cm x 70 cm
Quico Estivill
Slide-show "Cova de la Font Major, llums"