Ab intra, ambrotips
82 ambrotips i dues planxes de coure daurades de 19 cm x 12.5 cm cada una


Era necessari fer servir la fotografia per a parlar de la llum, també inevitable.
L'interés de l'artista no rau en l'imatge que es genera sinó en el procés, en el trajecte que fa la llum fins a cosificar-se en objecte. Una càmera de fusta de plaques i un procediment com el del Col·lodió humit per acompanyar la llum fins a la placa.
Quico Estivill
Slide-show "Ab intra (ambrotips)", 2016
140 x 215 x 8 cm